Logo d'Area de Geotècnia i Enginyeria del Terreny
link a la home en català
link a la pàgina de geotècnia
link a la pàgina d'hidrogeologia
link a la pàgina d'hidràulica
link a la pàgina de medi ambient
link a la pàgina de projectes
link a la pàgina de contacte

Geotècnia i sondejos

Fotografia de la pàgina de geotècniaAquesta és la principal àrea de treball de la nostra empresa, basada en la realització de múltiples i diverses investigacions geotècniques, gràcies a la nostra col.laboració amb empreses i laboratoris d'àmplia gama de maquinària de perforació i assajos in-situ, que ens permeten adaptar-les a les necessitats de cada obra.

AREA DE GEOTECNIA I ENGINYERIA DEL TERRENY treballa amb empreses de perforacions, sondejos, assajos in situ, laboratori de sòls i medi ambient solvents i acreditades en els diferents àmbits d'exigència: GTC, GTL, EHA, ENISO/IEC...
  
Adreça, telèfon i mail

  Adreça:
C / Lepant nº 367, 2º1ª
08025 BARCELONA


  Telèfon:
Mòbil: 690 869 622
Fix i fax: 93 446 43 59

  Correu electrònic:
area@areadegeotecnia.com
Serveis en geotècnia i sondejos

• Assistència tècnica i consultoria geològic-geotècnica.

• Estudis i sondejos geotècnics per a l'edificació d'obra nova i rehabilitació (remuntes i ampliacions), projectes d'enginyeria civil (carreteres, ponts, basses) i instal.lacions industrials (naus, gasolineres, plaques fotovoltaiques, dispòsits d'aigua...)

• Geotècnia vial. Estudis de sòls i esplanades. Caracterització de ferms.

• Estudi i dimensionat de tècniques de millora del terreny: columnes de graves, metxes drenants, compactació dinàmica...

• Estudis d'estabilitat de talussos. Mesures correctores. Medició i pressupost. Certificats de solidesa. Fitxes i inventaris de talussos per a obres viàries. Projectes executius de restauració ambiental de talussos.

Disseny d'estructures de contenció. Murs verds, esculleres i gabions.

Peritatges judicials, dictàmens i estudis de patologies en l'edificació.

• Cartografia geològica, geomorfològica i de riscos geològics de petita i gran escala.