Logo d'Area de Geotècnia i Enginyeria del Terreny
link a la home en català
link a la pàgina de geotècnia
link a la pàgina d'hidrogeologia
link a la pàgina d'hidràulica
link a la pàgina de medi ambient
link a la pàgina de projectes
link a la pàgina de contacte

Medi ambient i treballs especials

Fotografia de la pàgina de medi ambientL'avaluació de l'impacte que causen els projectes d'infraestructures i instal.lacions sobre el medi ambient és un requisit indispensable per a l'aprovació administrativa.

Realitzem informes preliminars de contaminació del sòl per a activitats potencialment contaminants, tant a l'inici de la seva activitat com per a la renovació de llicències i conforme als models de cada Comunitat Autònoma.

La prospecció geofísica aplicada a la geotècnia (característiques del terreny), la hidrogeologia (localització i caracterització d'aqüífers) i a l'obra civil i l'arqueologia (localització de serveis i restes d'estructures o cimentacions) és un complement habitual als nostres estudis.
Adreça, telèfon i mail
  Adreça:
C / Lepant nº 367, 2º1ª
08025 BARCELONA


  Telèfon:
Mòbil: 690 869 622
Fix i fax: 93 446 43 59

  Correu electrònic:
area@areadegeotecnia.com
Serveis en medi ambient i treballs especials


• Informes ambientals vinculats a figures d'ordenament urbanístic. Informes de viabilitat ambiental
.

• Estudis d'impacte ambiental EIA. Estudis d'integració paisatgística i restauració.

• Informe preliminar del sòl, IPS, segons els requisits del Real Decreto 9/2005,
de 14 de gener
.

• Estudis de contaminació de sòls. Diagnòstic i recuperació.

• Prospecció geofísica per a complement dels estudis geotècnicos i detecció d'instal.lacions subterrànies i serveis: Geo-radar GPR i tomografia elèctrica, entre
d'altres serveis
.