Logo d'Area de Geotècnia i Enginyeria del Terreny
 
link a la home en català
link a la pàgina de geotècnia
link a la pàgina d'hidrogeologia
link a la pàgina d'hidràulica
link a la pàgina de medi ambient
link a la pàgina de projectes
link a la pàgina de contacte
Adreça, telèfon i mail

  Adreça:
C / Lepant nº 367, 2º1ª
08025 BARCELONA


  Telèfon:
Mòbil: 690 869 622
Fix i fax: 93 446 43 59

  Correu electrònic:
area@areadegeotecnia.com

projectes recents

Fotografia de la pàgina de projectes• “Direcció d'Obra del Projecte d'Ampliació de la Comunitat de Regants de l’Albi. TM de L’Albi, Vinaixa, Cervià de les Garrigues. Lleida”. SIAGRO S.L. & CR ALBI. 2009 - 2010.

• “Assistència Tècnica a la Direcció d'Obra del projecte del camí d'Arbeca-Sanahüja. TM d'Arbeca“. 2009 - 2010. SIAGRO S.L. & REG S.A. 2009.

• “Estudi Hidràulic i Hidrogeològic de detall per a la construcció d'una nova captació subterrània d'abastiment. TM de St. Andreu de Llavaneres. Barcelona". CP MIRADOR DEL PORT. 2009 – 2010

• “Estudi d'Inundabilitat per a la redacció del Pla Parcial d'Urbanització del Sector 2 del terme municipal de Cambrils. TM de Cambrils. Tarragona”. DESP. ARQ. CARLOS CUGAT. 2009.

• “Estudi Geotècnic per a la nova construcció d'una deixalleria al polígon industrial Valldepins II. TM d'Ulldecona. Tarragona”. VALORITZACIONS VALLDEPINS S.L. & DESP. ARQUI. HYBRIDA. 2009.

• “Peritatge Judicial sobre l'execució d'una llosa de transformadors de la Terminal T1 de l'aeroport del Prat de Llobregat. Barcelona”. JUTJATS 1ª INSTANCIA DE BARCELONA. 2009.

• “Assistència Tècnica en la verificació de làmines d'impermeabilització de basses en abocador. ECOPARC. TM de Chamusca. Portugal”. GS INGENIERIA S.L. 2008.

• “Estudi Geotècnic de patologies per a una EDAR en el Camí de la Riera d'Arbúcies, s/n . TM d'Arbúcies. Girona”. AJUNTAMENT D'ARBUCIES”. 2008.

• “Projecte Executiu de restauració mediambiental de talussos de la Riera de Cànoves. Càlcul mur escollera. TM de Cardedeu. Barcelona”. AJUNTAMENT DE CARDEDEU - DESP. ICCP MARC GIL FLORES. 2007

• “Estudi Hidrogeològic de base per a la construcció d'una àrea de servei amb gasolinera i pàrquing de camions. TM de Barberà del Vallès. Barcelona”. CONTEC S.A. 2007.

• “Estudi Geotècnic per a la construcció d'un CEIP a l'Avda. Can Salvà, 1. TM de Riells i Viabrea. Girona”. AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA. 2008.

• “Assistència tècnica sobre tècniques de millora del terreny i dimensionat de columnes de graves en la construcció d'un pas Ferroviari a la Carretera de Villaespesa. TM de Teruel. Teruel”. GEOESTUDIS DEL SUBSOL S.L. & IBEROVIAS S.A. 2008.

• “Estudi Geotècnic per a la construcció d'una gasolinera Repsol al TM de Sabiñánigo. Huesca”. CONTEC S.A. & CARTERA DE PROYECTOS. 2007.