Logo d'Area de GeotŔcnia i Enginyeria del Terreny
link a la home en catalÓ
link a la pÓgina de geotŔcnia
link a la pÓgina d'hidrogeologia
link a la pÓgina d'hidrÓulica
link a la pÓgina de medi ambient
link a la pÓgina de projectes
link a la pÓgina de contacte


Fotografia de la pÓgina d'hidrÓulicaEls estudis hidrològics i hidràulics són necessaris per al desenvolupament de qualsevol nova infraestructura o edificació propera a una llera de domini públic hidràulic.

Aquests estudis permeten detectar problemes d'inundació que els estudis geomorfològics no detecten. Per exemple, la insuficient capacitat d'estructures que creuen els espais fluvials per vehicular avingudes de períodes de retorn. Els estudis hidràulics permeten avaluar el risc d'inundació (greu, moderada i lleu), en funció del qual es porten a terme les mesures de gestió.

El nostre equip tècnic treballa amb programes informàtics de simulació hidràulica uni i bidimensional que ens permeten oferir solucions tècniques per adequar els projectes tècnics a la legislació vigent.

Adreša, telŔfon i mail
  Adreça:
C / Lepant nº 367, 2º1ª
08025 BARCELONA


  Telèfon:
Mòbil: 690 869 622
Fix y fax: 93 446 43 59

  Correu electrònic:
area@areadegeotecnia.com
Serveis en hidrÓulica


• Estudis d'inundabilitat vinculats a figures d'ordenament urbanístic. Anàlisi d'avingudes i períodes de retorn. Hidràulica fluvial
.

• Estudis hidrològics i hidràulics per al dimensionat d'obres hidràuliques de pas, xarxes de drenatge i sanejament urbà.

• Estudis d'inundabilitat per a plans d'emergència de seguretat en preses, embassaments i talussos (estudis de trencament o col.lapse).

• Assistència tècnica a la direcció d'explotació de petites preses i embassaments.

• Cartografia d'espais inundables i geomorfologia fluvial.