Logo d'Area de GeotŔcnia i Enginyeria del Terreny
link a la home en catalÓ
link a la pÓgina de geotŔcnia
link a la pÓgina d'hidrogeologia
link a la pÓgina d'hidrÓulica
link a la pÓgina de medi ambient
link a la pÓgina de projectes
link a la pÓgina de contacte

PÓgina d'hidrogeologia

Fotografia de la pÓgina d'hidrogeologiaCom a enginyeria i consultoria especialitzada en enginyeria del terreny, en relació amb l'aigua oferim serveis d'assessorament i consultoria tècnica i legal sobre captació d'aigües subterrànies, drenatge en obra civil i mineria, vessaments, tramitacions administratives i hidrogeologia general, entre d'altres.

Per a determinar els paràmetres hidrogeològics del subsòl fem tota mena d'assajos de bombeig, tant sobre pous de bombeig, piezòmetres de control, com pous propers. En la interpretació dels assajos s'utilitzen programes informàtics específics, com Acuifertest Pro V.2, amb una àmplia metodologia de càlcul, i que permet realitzar comparatives sobre les hipòtesis de funcionament dels aqüífers en estudi.
  
Adreša, telŔfon i mail

  Adreça:
C / Lepant nº 367, 2º1ª
08025 BARCELONA


  Telèfon:
Mòbil: 690 869 622
Fix i fax: 93 446 43 59

  Correu electrònic:
area@areadegeotecnia.com
Serveis en hidrogeologia


• Estudis hidrogeològics regionals, de base i de detall, per a caracterització d'aqüífers en projectes d'obra civil i emplaçament d'instal.lacions perilloses dins del DPH (abocadors, cementiris, gasolineres, granges...)
.

• Supervisió i interpretació d'assajos de bombeig.

• Dimensionat de sistemes de drenatge per a rebaixa del nivell freàtic.

• Estudis de captacions existents i explotació d'aigües subterrànies.

• Tràmits de legalització de pous.

Projectes d'autoritzacions de preses i de vessament superficial o subterrani per a les confederacions hidrogràfiques.

Testificació i instal.lació de piezòmetres de control.

• Inventari de punts d'aigua i pous.